Zonnepanelen en de vernieuwde kleine ondernemersregeling (KOR)

Geplaatst op 12/12/2018

De huidige KOR kan worden toegepast door ondernemers, die niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd zijn in een kalenderjaar. Ondernemers die minder dan € 1.345 aan BTW verschuldigd zijn, krijgen een vrijstelling voor het gehele bedrag en betalen zodoende geen BTW. Als een ondernemer tussen € 1.883 en € 1.345 verschuldigd is, dan krijgt de ondernemer een korting op de te betalen BTW. Particuliere eigenaren van zonnepanelen gebruiken deze regeling veelvuldig. Bij de aanschaf van zonnepanelen wordt de betaalde BTW op de zonnepanelen in het jaar van aanschaf in aftrek genomen. Vervolgens maken deze particuliere eigenaren in volgende jaren gebruik van de KOR, zodat er geen BTW afgedragen verschuldigd is over het (forfaitaire) rendement van de zonnepanelen.

 In 2020 zal de huidige KOR (naar verwachting) worden aangepast naar een Omzetgerelateerde Vrijstelling voor Ondernemers (OVOB). Tot een omzet van € 20.000 per jaar kan een ondernemer de keuze maken voor deze regeling en krijgen daarmee ontheffing van administratieve verplichtingen. Er hoeven dus geen BTW aangiftes meer te worden gedaan. De ondernemers die gebruiken maken van de huidige KOR zullen automatisch overgaan op de OVOB.

 De OVOB is een vrijstelling van de BTW, zodat bij de keuze voor deze regeling mogelijk herziening-BTW verschuldigd is. Herziening-BTW ontstaat doordat in het verleden BTW aftrek is genomen bij aanschaf van een bedrijfsmiddel, vervolgens wordt de ondernemer door toepassing van de OVOB niet meer BTW-plichtig en zal daardoor mogelijk de in aftrek gebrachte BTW (deels) moeten terugbetalen. De vooraftrek moet tijdsevenredig worden terugbetaald tot een periode van 5 kalenderjaren na aanschaf van een bedrijfsmiddel. In de nieuwe KOR wordt echter een drempel opgenomen van een minimum van € 500 aan herzienings-BTW om eigenaren van zonnepanelen enigszins tegemoet te komen.

 Bij particulieren die de BTW op zonnepanelen in aftrek hebben gebracht en kiezen voor de OVOB bestaat de kans dat zij de in aftrek genomen BTW deels moeten terugbetalen. Er moet worden gekeken bij de toepassing van de OVOB of de herzienings-BTW onder de € 500 grens komt. Zo niet, dan loont het voor de zonnepaneel-ondernemer BTW af te dragen (over de forfaitair berekende opbrengst) tot het moment dat de herzienings-BTW onder de € 500 komt. Bij het toepassen van de OVOB voor zonnepaneel-ondernemers is daarom voorzichtigheid geboden om naheffingsaanslagen te voorkomen.

Neem contact op met onze adviseurs bij de aanschaf van zonnepanelen en als u als zonnepaneel-ondernemer gebruik maakt van de huidige KOR. Door de aanschaf en de OVOB juist te plannen kan een fiscaal gunstige route worden bewandeld.