Belang van een juist geformuleerd echtscheidingsconvenant nogmaals benadrukt

Geplaatst op 12/12/2018

De Hoge Raad heeft op 16 november 2018 een arrest gewezen waarbij de voor de ex-echtgenote betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering geen aftrekbare onderhoudsverplichting zijn. In het betreffende arrest is belanghebbende in de voorheen gemeenschappelijke woning blijven wonen na de echtscheiding. In de jaren hierna heeft belanghebbende alle woonlasten, zijnde de hypotheekrente en de premies levensverzekering, voor zijn rekening genomen. 

De aftrek bij belanghebbende voor het deel dat hij betaalde voor de ex-echtgenote wordt in deze casus niet toegestaan, omdat er geen sprake is van een overeenkomst die een onderhoudsverplichting inhoudt. Ook heeft belanghebbende de volledige hypotheekrente en premies levensverzekering niet betaald naar aanleiding van rechtelijke beslissingen betreffende de alimentatieplicht en dus op grond van het familierecht van Boek 1 BW. In deze casus is wél een rechtelijke uitspraak geweest waarbij rekening is gehouden dat belanghebbende deze woonlasten betaalt, er is echter geen verplichting opgelegd. Doordat er geen rechtelijke verplichting is opgelegd, en/of geen (geldig) echtscheidingsconvenant aanwezig is, zijn de betaalde bedragen niet aftrekbaar in de zin van artikel 6.3, lid 1, letter a van de Wet IB 2001.

Conclusie/advies: let er bij echtscheiding goed op hoe de onderhoudsverplichtingen worden geregeld. Indien de onderhoudsverplichtingen niet juist worden geregeld en vastgelegd, dan bestaat de kans dat het recht op aftrek wordt ontnomen. Neem contact op met onze adviseurs om dergelijke zaken goed vast te leggen, voor en na scheiding, om zodoende problemen in de toekomst te voorkomen. 


Reacties

Wie: Roel Roos
Reactie: Belangrijk!