Betaalomschrijving bij uitbetalen loon DGA

Geplaatst op 12/12/2018

Hof Den Haag heeft een uitspraak gedaan waar het gebruikelijk loon van een directeur groot aandeelhouder (DGA) in geschil was. Een eigenaar en tegelijkertijd directeur van een persoonlijke holding kwalificeert als DGA. Ingevolge artikel 12a van de Wet op loonbelasting 1964 moet een DGA zichzelf een “gebruikelijk loon” uitkeren uit zijn BV. Dit gebruikelijk loon dient overeen te komen met een salaris bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking.


Belanghebbende heeft in de jaren 2010 tot en met 2013 wisselende lonen uitgekeerd gekregen,wisselend tussen de € 50.000 en € 105.000. Uit het boekenonderzoek is gebleken dat het saldo van de rekening-courant bij belanghebbende telkens is opgelopen en dat in de grootboekadministratie ter zake van opnamen inrekening-courant meerdere malen de omschrijving “voorschot salaris” is gebruikt, welke betalingen niet in de loonadministratie zijn opgenomen. Als de bedragen van uitgekeerd loon en de opnamen in de rekening-courant samen worden genomen is een vrij constante stroom van geld waar te nemen van € 120.000 per jaar. In aanmerking genomen is het feit dat belanghebbende deze bedragen daadwerkelijk heeft genoten en het blijkt niet uit de aangeleverde stukken dat belanghebbende de bedoeling had om de rekening-courant terug te betalen/ af te bouwen. Ook wordt er in het bijzonder aansluiting gezocht bij de door de holding aan de werkmaatschappij in rekening gebrachte managementvergoeding. Al deze punten tezamen genomen heeft de belastinginspecteur terecht naheffingsaanslagen inclusief boeten opgelegd.


Conclusie en advies:let als DGA goed op bij geld overschrijvingen tussen de holding en de DGA en zorg er voor, dat het salaris over de jaren heen niet te veel fluctueert en de rekening-courant niet te veel oploopt. Zorgvuldig opgestelde overeenkomsten voorde rekening-courant leningen en managementvergoedingen zijn hierbij van groot belang. Neem contact op met onze adviseurs om dergelijke zaken goed vast te leggen om zodoende problemen in de toekomst te voorkomen.