Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging in een vastgoed-B.V.

Geplaatst op 24/01/2019

Vrijdag 30 november 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarbij werd geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting ook van toepassing is op de schenking van aandelen in een besloten vennootschap, die grotendeels onroerende zaken houdt. Tot nu toe gold deze vrijstelling alleen bij overdracht van een eenmanszaak of bij overlijden.

Onroerende zaak-rechtspersoon
Indien een vennootschap veel vastgoed in bezit heeft, kan deze onder bepaalde voorwaarden kwalificeren als ‘onroerendezaakrechtspersoon’ (hierna: OZR) voor de overdrachtsbelasting. Als de aandelen van een OZR worden geschonken, is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de in Nederland gelegen onroerende zaken, die de rechtspersoon houdt. Voor het overgaan van OZR aandelen door een overlijdenssituatie en voor het schenken van een privé gedreven onderneming, zoals een eenmanszaak, bestonden (onder voorwaarden) reeds vrijstellingen in de overdrachtsbelasting. Eén van die voorwaarden is het drijven van een materiele onderneming; de vrijstelling geldt niet voor beleggingen.

Hoge Raad: vrijstelling geldt niet alleen voor eenmanszaak, maar ook voor BV
De Hoge Raad heeft nu geoordeeld, dat er geen reden is om de verkrijging van aandelen in een BV die een materiële onderneming uitoefent, anders te behandelen dan de verkrijging van een onderneming die in privé wordt gedreven. De verkrijging van het vastgoed zou dan namelijk wél zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De vrijstelling kan derhalve ook van toepassing zijn bij de verkrijging van vastgoed door middel van schenking van de aandelen in een BV met een materiële onderneming, die vastgoed exploiteert.

Als u de aandelen in uw BV wil overdragen aan een volgende generatie en de BV voor een groot deel bestaat uit vastgoed, dan kwalificeert deze mogelijk als OZR. Onder bepaalde voorwaarden kan de schenking van de materiële onderneming - inclusief vastgoed - vanaf nu vrijgesteld van overdrachtsbelasting plaatsvinden.

Mogelijkheid tot tax planning
Dit arrest biedt mogelijkheden tot tax planning. De aandelen in een actieve vastgoed-BV kunnen met toepassing van de onderhavige vrijstelling aan kinderen worden overgedragen. Let op! De vrijstelling is beperkt tot het vastgoed dat tot het ondernemingsvermogen behoort. Voor dit gedeelte kan de aanmerkelijk belang-claim worden doorgeschoven en kan de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) worden toegepast. 

Advies
Het is van belang om de aard en de omvang van de (vastgoed)activiteiten tijdig en juist in kaart brengt en daar waar mogelijk de structuur op aan te passen. De opzet van een juiste bedrijfsopvolgingsstructuur kan namelijk overdrachtsbelasting, maar ook inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting besparen. 

Neem contact op met onze fiscale experts om op deze manier de fiscaal optimale weg te bewandelen! Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier de onze website.