BTW-voordeel op bouwkosten en bouwkavel van de eigen woning!

Geplaatst op 12/02/2019

In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland wordt aftrek van voorbelasting toegestaan op de bouwkosten van een eigen woning, waarop zonnepanelen worden geëxploiteerd en waarbij een niet-zelfstandige kantoorruimte met BTW wordt verhuurd. In de uitspraak wordt de aftrek van voorbelasting toegestaan op een deel van de bouwkosten en kosten van het bouwperceel.

Wat is de situatie?
De casus in de uitspraak betreft een samenwerkingsverband van twee personen (X en Y). Het samenwerkingsverband heeft bouwgrond gekocht en daarop een woning gebouwd. Op een deel van het dak zijn zonnepanelen aangebracht en één kamer in de woning is als kantoorruimte verhuurd aan de BV voor het uitvoeren van de werkzaamheden die X voor de BV verricht als directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Aftrek van de BTW op de bouwkosten
Voor het evenredige deel van het dak en de kantoorruimte in verhouding tot het gehele woonoppervlakte wordt BTW-vooraftrek toegestaan op de bouwkosten en de kosten van het bouwperceel. Bij een nieuwbouwwoning, kan dit een aanzienlijk deel opleveren!

Wat zijn de voorwaarden?
Voor de nieuwe verhuurde kantoorruimte wordt hier als extra eis gesteld, dat deze ruimte enkel en uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. De ruimte mag dus niet ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Ook dient de huurder van het pand BTW-belaste activiteiten te verrichten, zodat er geopteerd kan worden voor zogenoemde BTW-belaste verhuur.

Advies
Wilt u een huis bouwen of verbouwen of heeft u in de afgelopen vijf jaar een huis gebouwd en heeft u een ruimte in dit huis gebruikt voor uw onderneming of heeft u zonnepanelen op de woning? Dan zijn er wellicht mogelijkheden voor een extra teruggave van BTW!

Neem contact op met onze fiscale expert. De mogelijkheid bestaat dat u op een deel van de BTW op de bouwkosten of de kosten van het perceel kunt terugvragen. Telefoonnummer 085- 877 14 21; e-mail  info@vincer.nl of gebruik het contactformulier op onze website.