In echtscheidingssituatie is inschrijving basisadministratie bepalend voor recht op heffingskortingen (dus niet de feitelijke situatie)

Geplaatst op 13/02/2019

Hof Amsterdam (23 januari 2019) oordeelt, dat de voormalige echtgenoot van X wordt aangemerkt als partner, omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisadministratie. X heeft geen recht op de alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Wat is de situatie?

X en Y zijn gehuwd in 2000 en krijgen drie kinderen. In 2014 tekenen X en Y een echtscheidingsconvenant, waarin staat dat Y de in gezamenlijk eigendom zijnde woning in maart 2014 heeft verlaten en deze woning in juni 2014 is verkocht. De rechtbank spreekt de echtscheiding in augustus 2014 uit. X verhuist in november 2014 met de kinderen en laat dit vastleggen in de basisregistratie personen (BRP). Op verzoek van de kopers van de woning laat de man (Y) zich pas in maart 2015 van het adres van de woning uitschrijven uit de BRP. X is dus feitelijk vanaf maart 2014 alleen in de woning, maar Y staat nog tot maart 2015 ingeschreven als bewoner van de woning.

Gevolg voor de heffingskortingen
Als X in haar IB-aangifte 2014 de alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting claimt, weigert de inspecteur haar die heffingskortingen toe te kennen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt het beroep van X ongegrond. X stelt dat voor de toepassing van beide heffingskortingen niet de inschrijving van Y in de BRP bepalend is, maar de feitelijke situatie.


Wat zegt de rechter?
Hof Amsterdam is het met de rechtbank en de inspecteur eens, dat Y in de zin van de wettelijke regelingen tot november 2014 partner van X is, omdat Y heel 2014 op het adres van de voormalige woning was ingeschreven. Dat Y feitelijk in maart 2014 niet meer bij X woonde en X naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen vanaf het vertrek van Y uit de woning een alleenstaande ouder was, is niet bepalend voor het recht op de in de wet opgenomen heffingskortingen. Daarvoor gelden de in de wet genoemde objectieve criteria. De inspecteur heeft terecht beslist dat X geen recht heeft op de heffingskortingen. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

Advies
Wees alert in echtscheidingssituaties op de fiscale gevolgen van het al dan niet in- of uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie.

Neem contact op met onze fiscale experts om in echtscheidingssituaties de fiscaal optimale weg te bewandelen! Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier de onze website.