De verzekeringsplicht van DGA

Geplaatst op 18/03/2020

De verzekeringsplicht van de DGA is een terugkerend vraagstuk waar uiterst zorgvuldig mee om dient te worden gegaan. Onjuiste beoordeling kan grote financiële gevolgen met zich mee brengen ofwel in de vorm van naheffing van premies werknemersverzekeringen door de Belastingdienst ofwel geen recht op een uitkering van het UWV, nadat er wel premies zijn afgedragen.

Dienstbetrekking

De werknemer die een dienbetrekking met een arbeidscontract heeft, is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In de werknemersverzekeringswetten is bepaald dat de arbeidsverhouding van een DGA niet als dienstbetrekking wordt beschouwd. In de Regeling aanwijzing DGA 2016 wordt geregeld wie als DGA wordt beschouwd. Er dient te worden beoordeeld of op formele basis, maar ook op materiële basis, een arbeidsrelatie bestaat. Dit betekent dat er een arbeidsovereenkomst aanwezig moet zijn, en dat er bepaald moet worden of de DGA een ‘echte’ dienstbetrekking heeft met zijn bv. Er moet daarom sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de DGA en de bv.

Geen verzekeringsplicht

Indien er wordt geconcludeerd dat de DGA geen verzekeringsplicht kent, kunt u, om toch in inkomen te kunnen voorzien bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De premies voor deze verzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering is belast.

 Conclusie en advies

De verzekeringsplicht van de premies werknemersverzekering blijft materie die per casus beoordeeld dient te worden. Aan de hand van de feiten en omstandigheden dient er per casus te worden besloten wat geregeld moet worden.

Neem contact op met onze adviseurs om dit helder te regelen en zodoende nare verassingen achteraf te voorkomen. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier de onze website.