Het doorbelasten van kosten en BTW

Geplaatst op 18/03/2020

De Hoge Raad heeft een opvallend arrest gewezen over de kostendoorbelasting en de btw. De Hoge Raad besliste dat het doorbelasten van kosten niet per definitie een btw-belaste prestatie met zich meebrengt.

De praktijk

In de praktijk werd algemeen aangenomen dat als een organisatie kosten doorbelast aan een derde, dit altijd werd gezien als een btw-belaste prestatie (tenzij er een vrijstelling van toepassing was). De “doorbelaster” moest btw afdragen en de betaler van de kosten had recht op aftrek van de btw op de kosten.

Beslissing Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is voor het met btw belasten van doorbelaste kosten, niet alleen vereist dat een betaling wordt ontvangen door de ondernemer die de kosten doorbelast, maar ook dat sprake is van een prestatie. Daarbij zal het gaan om een situatie waarbij door de ondernemer iets wordt gedaan (of iets wordt nagelaten). Of er sprake is van een btw-belaste prestatie, zal moeten worden hardgemaakt door de organisatie die de kosten doorbelast.

Enkel een overeenkomst tussen partijen, dat kosten doorbelast mogen worden, is dus niet voldoende om een btw-belaste prestatie aannemelijk te maken. Er moet worden aangetoond dat er sprake is van een prestatie, naast het enkel doorbelasten van kosten. Voor het doorbelasten van kosten moet dus iets worden gedaan, ofwel nagelaten.

Conclusie en advies

Het is raadzaam om naar aanleiding van dit arrest te beoordelen of uw organisatie btw-voordelen kan behalen dan wel de btw-risico’s kan beperken.

Neem contact op met onze adviseurs, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier de onze website.