NOW-regeling bekend, loket open op 6 april 2020

Geplaatst op 07/04/2020

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekendgemaakt. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen.

 

Tegemoetkoming loonsom

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij bijvoorbeeld een omzetverlies van 50% is de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat deze bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat ze tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

Omzet

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken die uitkomst vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie echter pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Als een bedrijf uit een aantal rechtspersonen (een concern) bestaat, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie.

 

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte over januari 2020, of bij gebrek daaraan over november 2019 gebruikt. Deze gegevens neemt het UWV automatisch van de Belastingdienst over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenoemde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

De aanvraagperiode loopt van 6 april (streefdatum) tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

 

Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.