Zes aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd

Geplaatst op 29/04/2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin aanvullende fiscale maatregelen worden beschreven in verband met het coronavirus. De staatssecretaris kondigt de volgende additionele tijdelijke fiscale maatregelen aan.

 1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder meer in het MKB werken veel ondernemers zelf mee in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, mogen ondernemers tijdelijk van een lager loon uitgaan, wat in verhouding staat tot de omzetdaling van het bedrijf.

 2. Een versoepeling van het urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrekken. De bekendste is de zelfstandigenaftrek, maar hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020 er vanuit gaan dat deze ondernemers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed. Ook als dit niet daadwerkelijk het geval is.

 3. Een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben wordt eenmalig verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze periode extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het versturen van een bloemetje of een cadeaubon.

 4. De mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve

Het wordt mogelijk, voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, om verliezen die zij dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Het kabinet geeft aan het onwenselijk te vinden als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet  het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 te brengen. Hierbij geldt dat de coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

 5. Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ heeft als doel om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen. Dit wordt nu een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben daardoor tot eind 2023 om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro af te lossen. Dit is exclusief de eigenwoningschuld.

 6. Het mogelijk maken van tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning (hypotheekbetaalpauze).

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten een betaalpauze van rente en aflossing aanbieden voor maximaal zes maanden, als zij door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken, waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Dit beleidsbesluit regelt twee zaken:

·         De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van maximaal 360 maanden.

·         Er kan ook voor gekozen worden om de resterende lening te splitsen. Daardoor hoeven de zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

 Wettelijk te verankeren maatregelen worden zoveel mogelijk in het pakket Belastingplan 2021 opgenomen als een apart wetsvoorstel binnen het pakket. Waar nodig worden deze maatregelen zo snel mogelijk vooruitlopend op wetgeving in een goedkeurend beleidsbesluit nader uitgewerkt. Zodra de uitwerking gereed is, zal de informatie hierover ook worden gepubliceerd op de aparte coronawebsite van de Belastingdienst.

Voor vragen over deze aanvullende maatregelen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.


Reacties

Wie: Fiscaalconsult/ Michiel opgenoort
Reactie: Beste Pieter, Ik lees op je website https://vincer.nodum.io/nieuws/uitgelicht?uitgelicht=5ea942b7f5092765b107c632 Is het een idee om dit artikel ook op Fiscaalconsult te plaatsen voor meer ‘exposure’? Van: contact@fiscaalconsult.nl <contact@fiscaalconsult.nl> Verzonden: maandag 20 april 2020 18:56 Aan: pieter.visser@vincer.nl Onderwerp: Tips voor schijven in crisistijd Beste Pieter, De huidige crisis is een keer voorbij. Zorg dan dat je nu een positie op Fiscaalconsult opbouwt met publicaties die financiële dienstverleners aanzetten tot het doen van consultaanvragen. Schrijf dan vooral publicaties waarover jij (straks) consultaanvragen wilt ontvangen. Laat zo zien dat je expert bent in je vakgebied en dat ook blijft. Veel ondernemers zitten nu nog stil, maar wij verwachten dat ze straks massaal in actie komen als de tijd daarvoor rijp is. En gegarandeerd dat ze dan fiscale vragen hebben, ook binnen jouw specialisatie. Als je tijd hebt, bouw dan met Fiscaalconsult verder. Wij zorgen ervoor dat je digitaal goed gevonden wordt. Onze ervaring is dat daarmee de kwaliteit en de kwantiteit van de consultaanvragen toenemen. Recent zijn er nog nauwelijks artikelen geschreven over de INNOVATIEBOX. Is dit iets voor jou om op te pakken? Het staat je natuurlijk vrij om ergens anders over te schrijven binnen je specialisatie. Waarschijnlijk weet je zelf het beste met welke publicatie je scoort en met welke niet. Wil je met mij overleggen hierover, neem dan gerust contact op. Met vriendelijke groeten,