Update Noodpakket Banen en economie 2.0

Geplaatst op 09/06/2020

Het kabinet heeft de steunmaatregelen voor ondernemers met 4 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket loopt van 1 juni tot 1 oktober.Samenvattend:

·         Steunpakket voor ondernemers verlengd tot 1 oktober.

·         Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) volgt TOGS op.

·         Verlenging tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) met aangepaste voorwaarden.

·         Verlenging bijstand voor ondernemers (Tozo) met partnerinkomenstoets.

·         Belastingmaatregelen zoals uitstel van betaling verlengd tot 1 oktober.

·         Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers lopen door.


 € 4.000 voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers in een aantal specifieke sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 juni 2020 een tegemoetkoming krijgen. U kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen tot 26 juni. Dit is een belastingvrije gift. U kunt de TOGS aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na 15 juni gaat een nieuwe regeling in: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).


Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanaf half juni kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten. De TVL geldt voor de periode vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode.

Let op! De TVL heeft invloed op hoogte van de NOW-subsidie. De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.


Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli, augustus en september een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend.


Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Bent u werkgever? Dan kunt u ook in de maanden juni, juli, augustus en september een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). Verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies. Vanaf 6 juli 2020 kunt u de NOW 2.0 aanvragen. In de NOW 2.0 zijn onder andere de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast. Bedrijven met een seizoenspatroon worden tegemoetgekomen doordat de referentiemaand voor de loonsom is aangepast. U kunt de NOW aanvragen bij UWV. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming in de NOW 2.0 op basis van de hoogte van het loon in de maand maart. Als u de NOW aanvraagt wordt u verplicht om uw werknemers te stimuleren voor bij- en omscholing via het crisisprogramma NL leert door.

Op een rijtje. Voor de NOW 2.0 gelden deze extra voorwaarden:

·         De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.

·         U verwacht tenminste 20% omzetverlies over 4 maanden.

·         De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

·         U mag over 2020 geen winst uitkeren aan aandeelhouders.

·         U mag geen bonussen aan het bestuur en de directie geven.

·         U mag geen eigen aandelen inkopen.

·         Als u ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen dan moet u de tegemoetkoming terugbetalen, maar u hoeft niet extra terug te betalen (voor NOW 1.0 moest u 150% terugbetalen).

·         U moet bij ontslag van meer dan 20 medewerkers overleggen met de vakbonden. Doet u dit niet, dan kunt u 5% gekort worden op de tegemoetkoming.

·         U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen.


Regeling voor flexwerkers (TOFA)

Werkt u met flexwerkers of oproepkrachten? Omdat zij geen recht hebben op een NOW-uitkering, is er een aparte regeling via UWV: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Voor de maanden maart, april en mei kunnen zij een tegemoetkoming krijgen van € 550 bruto per maand. De regeling is voor werknemers met een flexibel contract die (bijna) geen inkomsten hebben. U kunt uw flexibele arbeidskrachten op deze regeling wijzen. TOFA aanvragen kan naar verwachting vanaf 22 juni, via UWV.


 Nieuwe kredietregelingen

·         Kleine ondernemers kunnen een lening tot € 50.000 aanvragen via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De aanvraag doet u via uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank.

·         Start-ups, scale-ups en innovatieve mkb'ers kunnen een Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. Start-ups in de regio Midden- en West-Brabant kunnen een Starterslift OverbruggingsLening (SOL) aanvragen.


 Verruimde kredietregelingen

·         De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.

·         De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.

·         Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente wordt in deze tijd verlaagd naar 2%.

·         Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Voor vragen over deze aanvullende maatregelen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.