Voorkoming negatieve rente in de bv

Geplaatst op 06/10/2020

Hoe kunt u als dga negatieve rente in de bv voorkomen?

Stel uw bv heeft €500.000 aan liquiditeit, die zij voorlopig niet zal gebruiken. De bank in kwestie rekent voor bedragen boven de €250.000 een negatieve rente van 0,5%. Op jaarbasis kost dit dus €1.250. Hoe kunt u dit voorkomen?

 

Om dit te voorkomen, leent de bv €250.000 uit aan haar aandeelhouder, die het bedrag tegen 0% rente op een van zijn bankrekeningen zet. Gezien deze bijzondere situatie zijn wij van mening dat over deze lening van de bv geen rente dient te worden berekend. De bv wordt immers van een probleem verlost. Feitelijk betreft het hier ook geen lening, maar een afspraak waarbij de aandeelhouder de liquiditeit ten behoeve van de bv onder zich houdt. Hetzelfde deed zich in het begin van deze eeuw voor met betrekking tot internetspaarrekeningen van particulieren, waarop een hoge rente werd vergoed. Deze hoge rente werd niet gegeven aan bv's. Bv's stalden hun liquiditeit bij hun aandeelhouders. Zij 'leenden' van de bv tegen de rente die de bv van de bank had kunnen krijgen en kregen bij de internetbank de hogere rente. In de casus van HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN9739 had de inspecteur het standpunt ingenomen dat het verschil als Resultaat uit Overige Werkzaamheden in box 1 was belast. De Hoge Raad wees dit af. "Het uitzetten van gelden op een spaarrekening gaat normaal, actief vermogensbeheer niet te buiten."

Om te bewerkstelligen dat de bv economisch eigenaar blijft van de liquiditeiten sluit de bv met haar dga een overeenkomst op grond waarvan de aandeelhouder de liquiditeit op eigen naam maar voor risico en rekening van de bv houdt. De aandeelhouder wordt dan dus slechts juridisch eigenaar. Dit is aan te raden om te voorkomen dat men in 2023 ter zake te maken kan krijgen met de regelgeving omtrent excessief lenen. Overwogen zou kunnen worden om de aandeelhouder een kleine vergoeding voor deze dienst toe te kennen. Te denken valt aan de helft van de negatieve rente. Deze is ons inziens in beginsel onbelast. Het is mogelijk, dat de fiscus wel uitgaat van een belastbaar feit.

Houd er voorts rekening mee dat de bank de desbetreffende liquiditeit naar de fiscus renseigneert als vermogen van de aandeelhouder. Dit moet in de aangifte IB worden gecorrigeerd.

Voor vragen over dit onderwerp, of voor het opstellen van een overeenkomst ter voorkoming van negatieve rente kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.