Wijziging box 3 in 2021 geeft boost aan spaar-bv

Geplaatst op 20/10/2020

Wijziging box 3 in 2021 geeft boost aan spaar-bv

Het wetsvoorstel tot wijziging van box 3 om spaarders te ontzien, is ingetrokken. In plaats daarvan moet u het doen met een verruiming van het heffingvrije vermogen van € 30.000 tot € 50.000 per persoon.

Om de belastingopbrengst niet te laten dalen door de verruiming van het heffingvrije vermogen, is de effectieve druk voor de twee schijven boven het heffingvrije vermogen verhoogd. De eerste schijf stijgt van 1,26% naar 1,39% en de tweede schijf van 1,58% naar 1,76%. Als dit voorstel van Prinsjesdag aangenomen wordt, zal dit op 1 januari 2021 ingaan.

 

Het voorstel kan een boost geven aan de spaar-bv. Ter illustratie een voorbeeld.

Een echtpaar met € 235.000 spaargeld met een rente van 0% kan door € 135.000 onder te brengen in een op te richten spaar-bv een besparing bereiken. Het bedrag van de vrijstelling van tweemaal € 50.000 houden ze in box 3. De besparing kan oplopen tot bijna € 4.000, waarbij we uitgaan van eenmalige oprichtings- en advieskosten van € 2.000 en jaarlijkse kosten van € 750.

 

Het omslagpunt bij een rente van 0% ligt in de buurt van € 120.000. Bij een positieve rente ligt het omslagpunt hoger. Dan draagt natuurlijk ook de verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15% in de lage schijf bij aan de grotere aantrekkelijkheid van de spaar-bv.

 

Stel, u heeft vanuit privé een eigenwoninglening van € 300.000 verstrekt aan uw kind tegen een rente van 4%. Dan zal overboeking naar een spaar-bv niet voordelig zijn als uw box 3 vermogen in de eerste schijf belast is. In dat geval zal pas bij een rente lager dan 2,8% de spaar-bv voordelig zijn. Maar bij een zeer hoog box 3-vermogen, waardoor over de top het tarief van 1,76% van toepassing is, biedt de spaar-bv bij een rente van zelfs meer dan 4% een besparing. Dus, kort gezegd: hoe lager het rendement op het vermogen, des te eerder het voordelig is om een spaar-bv op te richten.

 

Met het oog op de peildatum van box 3 is het zaak een spaar-bv nog dit jaar (vóór 1 januari 2021) op te richten en het spaargeld voor die tijd over te boeken als kapitaal. Bedenk hierbij, dat het oprichten van een bv en het openen van een bankrekening voor de nieuwe bv enkele weken kan duren.

 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.