Vier jaar oude auto is nog steeds nieuw

Geplaatst op 28/10/2020

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een vier jaar oude auto als nieuw aangemerkt moet worden. Gevolg: een naheffingsaanslag BPM van € 45.905!

 

Het Hof oordeelde dat de door heer X gestelde ‘slijtage’ door het veelvuldig starten voor demonstratiedoeleinden niet valt onder sporen van gebruik. Uit de kilometerstand van 195 volgt dat de auto nieuw is, ondanks de eerdere registratie in de VS en de periode van circa vier jaar tussen de eerste toelating in de VS en de registratie in Nederland.

 

Wat is de casus?

De heer X koopt een personenauto (Ford) op een veiling in de VS voor € 42.824, inclusief transport- en verzekeringskosten. Volgens zijn aangifte is de verschuldigde BPM € 8.554. De inspecteur stelt, dat de auto nieuw is en legt een naheffingsaanslag op van € 45.905. De auto is in de VS in juli 2010 voor het eerst toegelaten op de weg en op 12 juni 2014 voor het eerst te naam gesteld en door X in gebruik genomen in Nederland. Op het moment van registratie is de kilometerstand 195 (121 miles). Volgens Rechtbank Noord-Holland is het vaste jurisprudentie dat een auto die na de vervaardiging niet of nauwelijks is gebruikt, als nieuw moet worden aangemerkt.

 

X gaat in hoger beroep

Hof Amsterdam oordeelt dat de door X gestelde ‘slijtage’ door het veelvuldig starten voor demonstratiedoeleinden niet valt onder sporen van gebruik. Uit de km-stand van 195 volgt dat de auto nieuw is, ondanks de eerdere registratie in de VS en de periode van circa vier jaar tussen de eerste toelating aldaar en de registratie in Nederland.

 

Cassatie is ongegrond

De heer X gaat vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. Echter, de Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond met toepassing van artikel 81 Wet RO. Een cassatieberoep wordt alleen in behandeling genomen indien de aangevoerde klachten strekken tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Indien dit niet het geval is, dan kan de Hoge Raad op grond van artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie gebruik maken van haar bevoegdheid om haar oordeel af te doen met een verkorte motivering. Men zegt dan, dat de Hoge Raad de zaak afdoet “met toepassing van art. 81 RO”.

 

 

Het importeren van buitenlandse auto’s kan soms aantrekkelijk zijn, maar blijf altijd alert!

Voor vragen over dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 – 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.