Is de innovatiebox anno 2021 nog steeds aantrekkelijk?

Geplaatst op 24/11/2020

Is de innovatiebox anno 2021 nog steeds aantrekkelijk?

 

Uit het belastingplan 2020 volgt dat het innovatieboxtarief vanaf volgend jaar (2021) stijgt van 7% naar 9%. Dat is nogmaals bevestigd in het belastingplan 2021. Een stijging van het tarief van ruim 28,5% (oftewel 2 procentpunt) is niet niks. Is de innovatiebox nog wel aantrekkelijk vanaf 2021?

 

Innovatieboxtarieven

Het klopt, dat de innovatiebox soberder is geworden in de afgelopen jaren. Vóór 2018 was het innovatieboxtarief nog 5%. Vanaf 2018 tot en met 2020 is het tarief 7% geworden en vanaf volgend jaar moeten we het doen met 9%. Het tarief stijgt dus. Gek genoeg, bestaat er eigenlijk niet zoiets als een ‘innovatieboxtarief’. In feite zijn de genoemde percentages de tellers van een breuk waarmee je de grondslagvermindering kunt berekenen. De grondslagvermindering is het gedeelte van de winst, waarover je een vrijstelling van vennootschapsbelasting krijgt. De noemer bestaat uit het hoogste vennootschapsbelastingtarief, namelijk 25%. De breuk was dus vroeger 5/25. Dat betekende toen een grondslagvermindering van 80%. Immers, als 5/25 deel van de innovatieve winst belast is, dan is 20/25 deel van de innovatieve winst vrijgesteld. Vanaf 2018 tot en met 2020 is de vrijstelling 72%. Vanaf volgend jaar komt de vrijstelling neer op 64%. In het belastingplan 2021 is het eerdere plan om het hoge vennootschapsbelastingtarief te verlagen ingetrokken. Het hoge tarief blijft daardoor (voorlopig) op 25% staan in plaats van 21,7% (in ons nieuwsbericht, “De innovatiebox, dé covid-19 subsidie bij uitstek!” van 17 juni 2020, was dat nog niet bekend en gingen wij toen nog uit van een vrijstelling in 2021 van 58,5%). We kunnen dus voorlopig nog even genieten van een vrijstelling van 64% in plaats van een vrijstelling van 58,5%.

 

Toegangsticket

Een belastingkorting van 64% is naar onze mening nog steeds zeer aantrekkelijk. Uiteraard is hiervoor een belangrijke toegangsticket nodig: een S&O verklaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), oftewel een WBSO subsidie. Deze subsidie is ondertussen redelijk bekend onder innovatieve ondernemers. Toch laten sommige van hen deze subsidie liggen, omdat het te weinig zou opleveren. Men vergeet, dat deze subsidie de toegangsticket is voor de belastingkorting van 64%!

 

Conclusie: de innovatiebox blijft nog steeds aantrekkelijk!

De innovatiebox is in de afgelopen jaren versoberd. Toch zijn wij van mening dat een belastingvrijstelling van 64% op innovatieve winst nog steeds erg aantrekkelijk is. Staat u op het punt om de WBSO subsidie te stoppen, of heeft u besloten om er niet mee te starten, denk er dan nog maar eens goed over na!

 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 – 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.