Uitbreiding steunpakket coronamaatregelen

Geplaatst op 25/01/2021

Fiscale maatregelen in uitbreiding steunpakket coronamaatregelen


In verband met de verlenging van de lockdown heeft het kabinet het steunpakket met coronamaatregelen opnieuw uitgebreid. Er zijn ook meerdere fiscale maatregelen verlengd. De volgende fiscale maatregelen zijn verlengd of aangepast.

 

Uitstel van betaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen is verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel, kunnen aanvragen. Daarnaast verschuift de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

 

Gebruikelijk loon

Ab-houders die te maken krijgen met een omzetdaling mogen ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Ten opzichte van de maatregel voor 2020 is de maatregel voor 2021 op twee punten aangepast.

1.     In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019 (in plaats van een vergelijking van de eerste vier maanden van een jaar). Hiermee beweegt de maatregel mee met de omzetontwikkeling van ondernemers gedurende heel 2021 waardoor de maatregel doelmatig is.

2.     Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen, zoals de TVL. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

 

Urencriterium

Ook het urencriterium wordt versoepeld voor 2021. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten, wordt net als in 2020 een aanvullende regeling getroffen.

 

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken

De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 april 2021. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte kan ook worden gebruikt om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.

In samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners worden de mogelijkheden onderzocht van een aanvullende regeling voor het onbelast vergoeden van thuiswerkkosten.

 

Sanering schulden

Door de coronacrisis verkeren veel gezonde bedrijven in een extreme overmachtssituatie. Niet elke getroffen ondernemer kan zijn (belasting)schulden volledig aflossen. Als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) worden er samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen ontwikkeld voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers.

 

Overige fiscale maatregelen

De overige fiscale maatregelen worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Het gaat om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers en de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. Daarnaast gaat het om het BTW-nultarief op mondkapjes, op de uitleen van zorgpersoneel en op COVID-19-vaccins en testkits, alsmede het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij een hypotheekbetaalpauze krijgen. Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden loopt door totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

 

Voor vragen over deze fiscale maatregelen kunt u contact met ons opnemen. Telefoonnummer 085 – 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier van de onze website.