Gebruik maken van de betalingsregeling? Verleng uw uitstel!

Geplaatst op 17/03/2021

Ondernemers die nog geen verlenging van bijzonder uitstel van betaling aan de Belastingdienst hebben verzocht, moeten dit zo snel mogelijk doen. Als ondernemers namelijk niet om verlenging van het uitstel vragen, dan komen ze niet in aanmerking voor de betalingsregeling van 36 maanden. 


De betalingsregeling

Het verlengen of aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan nog tot en met 30 juni 2021. Ondernemers die een beroep hebben gedaan op de coronasteunmaatregel voor belastinguitstel moeten in principe de nog niet afgedragen belastingen vanaf 1 oktober 2021 aan de Belastingdienst gaan betalen. Hiervoor krijgen ze 36 maanden de tijd. Zij moeten dan wel om een verlenging of een aanvraag van het uitstel hebben verzocht. Volgens de Belastingdienst zijn er zo’n 60.000 ondernemers die na het aflopen van hun uitstel wel betalingsachterstanden opbouwen, maar niet om verlenging van uitstel hebben verzocht. Hierdoor komen ze niet in aanmerking voor de terugbetalingsregeling van 36 maanden.


Verlengen voor 1 juli 2021

De Belastingdienst adviseert deze groep om het uitstel van betaling voor 1 juli 2021 te verlengen of aan te vragen om straks niet naast de betalingsregeling te grijpen. Ook de ondernemers die nog niet eerder een beroep hebben hoeven te doen op de uitstelmaatregel kunnen tot 1 juli bijzonder uitstel aanvragen om voor de betalingsregeling in aanmerking te komen. Het aanvragen of verlengen kan via de website van de Belastingdienst.

 

Voor welke belastingen geldt het bijzonder uitstel van betaling?

Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Sinds 1 mei 2020 kunt u als bpm-vergunninghouder ook voor bpm bijzonder uitstel aanvragen.

 

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Omdat veel ondernemers in zwaar weer verkeren is de hoogte van de invorderingsrente tijdelijk aangepast. Het aangepaste tarief blijft tot en met 31 december 2021 op 0,01% staan. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd vrijwel geen rentekosten hebt op de belastingschuld die u gaat aflossen. Let erop, dat voor het grootste deel van de looptijd van de betalingsregeling de invorderingsrente dus wel 4% zal zijn!

 

Als u hulp nodig heeft, of u heeft andere fiscale vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 085 – 877 14 21; e-mail info@vincer.nl of gebruik het contactformulier op onze website.