Zorgkosten aftrekken voor de inkomstenbelasting!

Geplaatst op 06/04/2021

Zorgkosten zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Denk hierbij aan bepaalde medicijnen, hulpmiddelen, reiskosten of ziektekosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Hiervoor dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Wanneer mag ik de zorgkosten aftrekken?

  • ·        Zorgkosten zijn niet aftrekbaar als deze onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
  • ·        De kosten zijn alleen aftrekbaar als u deze maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
  • ·        De kosten mag u alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten heeft betaald.
  • ·        Alleen het deel van de kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand hebt gekregen zijn aftrekbaar.
  • ·        Bewaar altijd de rekeningen, de overzichten van de zorgverzekeraar en de bankafschriften.

Wanneer u geen zorgverzekering heeft afgesloten en daardoor bepaalde kosten niet vergoed heeft gekregen die normaal onder de basisverzekering vallen dan kunt u deze kosten niet aftrekken.


Welke zorgkosten zijn aftrekbaak voor de inkomstenbelasting?

De Belastingdienst publiceert elk jaar een lijst met de specifieke zorgkosten die aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De lijst voor 2020 kunt u hier vinden. Onder andere kosten van een tandarts, fysiotherapie, vervoerskosten door ziekte, verpleging in een ziekenhuis en door een arts voorgeschreven medicijnen. U mag alleen de kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit. Sommige kosten zijn deels aftrekbaar, dit kunt u lezen aan de hand van de lijst van de Belastingdienst. Let op, u mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven het drempelbedrag.

Wat is het drempelbedrag?

Voor de aftrek van de specifieke zorgkosten is er een drempelbedrag. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat boven het drempelbedrag uitkomt. De hoogte van dit drempelbedrag hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden aftrek. De drempelbedragen voor de inkomstenbelasting over 2020 kunt u hier vinden


Voor wie mag u zorgkosten aftrekken?

Wanneer de zorgkosten voldoen aan de bovenstaande voorwaarden mag u deze voor u, uw fiscaal partner en voor uw kinderen jonger dan 27 jaar aftrekken. U mag volgens de Belastingdienst ook de door u betaalde kosten voor de volgende personen aftrekken, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen:


  • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont (Iemand is ernstig gehandicapt als hij/zij aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).
  • Ouders, broer of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg (Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft over verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis).

Aangifte Inkomstenbelasting uitbesteden door ons?

Vincer fiscaal adviseurs helpen u graag om een zo efficiënt mogelijke oplossing te vinden voor al uw fiscale zaken. Wij adviseren en ondersteunen particulieren, ondernemers en (grote) organisaties op alle terreinen van het fiscale spectrum. Vincer fiscaal adviseurs doet graag voor u de aangifte inkomstenbelasting. Wij zorgen dat deze tijdig verstuurt wordt en fiscaal correct is, zodat u zich er geen zorgen over hoeft te maken.

Als u hulp nodig heeft, of u heeft andere fiscale vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 085 - 877 14 21; e-mail 
info@vincer.nl  of gebruik het contact formulier op onze website.